Szkoła narciarska

Narciarstwo to wielka radość. My chcemy dzielić ją z innymi, dlatego początkujących narciarzy, oraz wszystkich, którzy chcą ulepszyć technikę jazdy zapraszamy do korzystania z usług naszej szkoły narciarskiej. Instruktorzy - licencjonowani członkowie PZN - udzielają lekcji indywidualnych lub w małych grupach na specjalnym stoku szkoleniowym. Naszym klientom gwarantujemy wysoki poziom zajęć, szybki postęp, zadowolenie i bezpieczeństwo.

Aktualne ceny obowiązujące w roku 2016/2017


Lekcje 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4-5 osób
1 godzina 65 zł 120 zł 150 zł 170 zł
2 godziny 120 zł 170 zł 240 zł 290 zł
3 godziny 165 zł 210 zł 330 zł 430 zł
4 godziny do uzgodnienia

Kontakt
T: +48 536 131 536
 

Regulamin Szkoły Narciarskiej Chili Sport
  1. Klienci szkoły narciarskiej Chili Sport korzystają z wyciągów Maciejowa-Ski poza kolejnością.
  2. Do przejścia poza kolejnością na wyciąg upoważnione są tylko osoby w trakcie trwania lekcji w szkole narciarskiej Chili Sport.
  3. Lekcja trwa 55 minut (2h=110 minut 3h=165 minut).
  4. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot, lub przeniesienie na inny termin, przysługuje jedynie w przypadku gdy nieczynne są wyciągi narciarskie Maciejowa-Ski.
  5. Klienci szkoły narciarskiej Chili Sport spotykają się z instruktorem przed biurem szkoły.
  6. Należność za lekcje zarezerwowane a nie opłacone należy uregulować minimum 15 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja zostanie anulowana.
  7. Zwrot za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
  8. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy.
  9. Szkoła Chili Sport nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.
  10. Wszystkim naszym klientom, a w szczególności dzieciom zalecamy używanie kasków.